Печат

Съгласно изискванията на чл. 40 м от Закона за независимия финансов одит, при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.

Доклад за прозрачност за 2009 г. - страница 1 | 2

Доклад за прозрачност за 2010 г. - страница 1 | 2

Доклад за прозрачност за 2011 г. - страница 1 | 2 | 3

Доклад за прозрачност за 2012 г. - страница 1 | 2 | 3

Доклад за прозрачност за 2013 г. - страница 1

Доклад за прозрачност за 2014 г. - страница 1

Доклад за прозрачност за 2015 г. - страница 1